Islamic Inheritance Calculator Islamic Inheritance Calculator Islamic Inheritance Calculator Islamic Inheritance Calculator Islamic Inheritance Calculator Islamic Inheritance Calculator Islamic Inheritance Calculator

Islamic Inheritance Calculator

Piliin ang Language


Pagkalkula ay makukuha sa mga sumusunod na wika .English
Arabic
Bengali
Filipino
Filipino
Dutch
French
Filipino
German
Greek
Hebrew
Hindi
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Russian
Urdu
Ang trabaho sa ibang mga wika ay nasa proseso .

Piliin ang Fiqh o Imam
Halaga / Amount

Kabuuang Lugar ng Hindi Natitinag na Ari-arian

Opsyon No.1 : Predefined Area Measuring Unit
Para sa Opsyon No.1 : Sundin ang Dalawang Hakbang
Unang hakbang:

Piliin ang Measuring Unit

SPangalawang hakbang:

Ipasok ang Kabuuang Lugar ng Lupa o Gusali

Halimbawa 20 Marlas o 500 Square Yards


Opsyon Blg.2: Customized Area Measuring Unit
Para sa Opsyon No.2 -- Sundin ang Apat na Hakbang:
Unang hakbang:

Ilagay ang Unit Name

Para sa Halimbawa Marla Kanal atbp ( sa English)Ikalawang Hakbang:

Piliin ang Unit Base

Halimbawa Talampakang parisukat, Square Yard Metro kwadrado, atbp.Ikatlong Hakbang:

ilagay ang Unit Base number

Halimbawa 272.25 square feet marla o 250 square feet marla atbp.
ilagay lang ang numero 250 o 225 atbp.Ikaapat na Hakbang:

ipasok ang kabuuang lugar:

Halimbawa 20 marlas o 500 square yards.makuha ang sagot

Mga Espesyal na Kaso


Prinsipyo ng Pagbabalik
Doktrina ng pagbabalikIpinamana
ipamanaUnang anim
Pangunahing legal na tagapagmana

Grand Magulang
Iba pang Pangunahing TagapagmanaIba pang Pangunahing Tagapagmana
Mga Nalalabi na NagbabahagiMga Pangalawang Legal na Tagapagmana

Malayong kamag-anak
Mga Legal na Tagapagmana
Primera klase

Malayong kamag-anak
Mga Legal na Tagapagmana
Pangalawang klaseMalayong kamag-anak
Mga Legal na Tagapagmana
Ikatlong Klase
Malayong kamag-anak
Mga Legal na Tagapagmana
Ikaapat na Klase
Pag-aari ng Ama

Malayong kamag-anak
Mga Legal na Tagapagmana
Ikaapat na Klase
Pag-aari ng Ina

Pagkalkula

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on WhatsApp
Ibahagi ito sa social media.
Gamitin Islamic Inheritance Calculator sa Ingles.