Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας

Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας

Επιλέξτε γλώσσα


Υπολογισμός είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες .English
Arabic
Bengali
Greek
Greek
Dutch
French
Filipino
German
Greek
Hebrew
Hindi
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Russian
Urdu
Οι εργασίες σε άλλες γλώσσες βρίσκονται σε εξέλιξη .

Επιλέξτε Fiqh ή Imam
Ανέρχομαι

Συνολική Έκταση Ακίνητης Περιουσίας

Επιλογή Νο. 1 : Προκαθορισμένη μονάδα μέτρησης περιοχής
Για την επιλογή No.1 : Ακολουθήστε δύο βήματα
Το πρώτο βήμα:

Επιλέξτε Μονάδα μέτρησης

Δεύτερο βήμα:

Εισαγάγετε τη συνολική επιφάνεια γης ή κτιρίου

Για παράδειγμα 20 Marlas ή 500 Square Yards


Επιλογή Νο. 2: Προσαρμοσμένη μονάδα μέτρησης περιοχής
Για την επιλογή No.2 -- Ακολουθήστε τα τέσσερα βήματα:
Βήμα πρώτο:

Εισαγάγετε Όνομα μονάδας

Για παράδειγμα Marla Kanal κλπ (στα Αγγλικά)Βήμα δυο:

Επιλέξτε Βάση μονάδας

Για παράδειγμα Τετράγωνα πόδια, Τετράγωνη αυλή Τετραγωνικό μέτρο, κτλ.Τρίτο Βήμα:

εισάγετε τον αριθμό βάσης μονάδας

Για παράδειγμα 272,25 τετραγωνικά πόδια marla ή 250 τετραγωνικά πόδια marla κτλ.
απλά εισάγετε τον αριθμό 250 ή 225 κ.λπ.Τέταρτο Βήμα:

εισάγετε τη συνολική επιφάνεια:

Για παράδειγμα 20 μάρλες ή 500 τετραγωνικές γιάρδες.πάρε την απάντηση

Ειδικές περιπτώσεις


Αρχή της Επιστροφής
Δόγμα της επιστροφήςΚληροδοτώ
κληροδοτώΤα πρώτα έξι
Πρωτοβάθμιοι νόμιμοι Κληρονόμοι

Μεγάλοι Γονείς
Άλλοι Πρωτοβάθμιοι ΚληρονόμοιΆλλοι Πρωτοβάθμιοι Κληρονόμοι
μοιρασιαστής υπολειμμάτωνΔευτεροβάθμιοι Νόμιμοι Κληρονόμοι

Μακρινός συγγενής
Νόμιμοι Κληρονόμοι
Πρώτης τάξης

Μακρινός συγγενής
Νόμιμοι Κληρονόμοι
ΔΕΥΤΕΡΗ ταξηΜακρινός συγγενής
Νόμιμοι Κληρονόμοι
Τρίτης τάξεως
Μακρινός συγγενής
Νόμιμοι Κληρονόμοι
Τέταρτη Τάξη
Ανήκοντας στον Πατέρα

Μακρινός συγγενής
Νόμιμοι Κληρονόμοι
Τέταρτη Τάξη
Ανήκει στη Μητέρα

Υπολογισμός

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on WhatsApp
Κοινοποιήστε το στα social media.
Χρήση Υπολογιστής Ισλαμικής Κληρονομικότητας Στα Αγγλικά.