Kalkulator Pusaka Islam Kalkulator Pusaka Islam Kalkulator Pusaka Islam Kalkulator Pusaka Islam Kalkulator Pusaka Islam Kalkulator Pusaka Islam Kalkulator Pusaka Islam

Kalkulator Pusaka Islam

Terma dan syarat: Kalkulator Pusaka Islam

Selamat datang ke laman web dan kalkulator:
Jika anda terus menggunakan laman web dan kalkulator ini Kalkulator Pusaka Islam , maka anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat penggunaan berikut.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian daripada Terma dan Syarat berikut, sila elakkan menggunakan laman web ini dan jangan gunakan Kalkulator Kalkulator Pusaka Islam.

saya
kita
kami
Istilah (Pembela Muhammad Waqas) atau (kami) (saya) atau (kami) merujuk kepada pemilik laman web tersebut. Istilah (anda) merujuk kepada pengguna atau penonton laman web ini.

Penggunaan Kalkulator dan laman web ini, tertakluk kepada syarat penggunaan berikut. Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat umum anda dan untuk kegunaan sahaja, Ia boleh diubah tanpa notis.

Kuki boleh digunakan oleh laman web ini untuk tujuan memantau pilihan penyemakan imbas. Jika kuki dibenarkan untuk digunakan oleh anda, sila baca halaman Dasar Privasi laman web ini, untuk tujuan memastikan jenis maklumat yang mungkin dikumpul oleh laman web dan bagaimana maklumat yang dikumpul boleh digunakan.

Laman web ini tidak menyediakan sebarang jenis waranti atau jaminan. Anda menerima dan mengakui bahawa hasil yang dikeluarkan oleh Kalkulator Warisan mungkin mengandungi hasil yang salah dan Saya (Peguam bela Muhammad Waqas) dengan jelas mengecualikan diri saya daripada sebarang liabiliti sedemikian. Penggunaan anda atas sebarang maklumat dan bahan di laman web ini, adalah sepenuhnya atas tanggungjawab anda sendiri yang mana saya (Pembela Muhammad Waqas) tidak akan bertanggungjawab.

Notis hak cipta laman web ini adalah sebahagian daripada terma dan syarat ini dan anda tidak dibenarkan menerbitkan semula bahan dan kandungan laman web ini. untuk maklumat lanjut baca notis hak cipta. Sebarang tanpa kebenaran atau penyalahgunaan Kalkulator atau laman web ini boleh membawa anda ke mahkamah mengikut undang-undang sepenuhnya atas perbelanjaan anda.

Kadangkala laman web dan kalkulator juga boleh menyediakan pautan ke tapak web lain, pautan ini disertakan untuk memudahkan anda, untuk memaklumkan anda lebih lanjut tentang subjek berkenaan. Ini sama sekali tidak bermaksud saya mempunyai niat untuk menyampaikan bahawa saya menyokong laman web tersebut. Saya tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang disediakan oleh tapak web yang dipautkan.

guna Kalkulator Pusaka Islam dalam Bahasa Inggeris.